เลือกภาษา:
 
 
เครื่องพิมพ์รุ่นล่าสุดระบบ กราเวียร์ พิมพ์ได้8สี
บริการที่ปรึกษาการกรองด้วยเมมเบรนแก่บริษัทสยามคาสท์ไนลอน

 

ไทยสุนทรพลาสติก ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 วัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ทุกชนิด ทุกแบบ โดยเน้นตามความต้องการของท่านลูกค้าเป็นหลัก ภายใต้การบริหารงานของ คุณสมศักดิ์ และ คุณพรทิพย์ ทัศนแสงสูรย์ ผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจถุงพลาสติก และมีประสบการณ์ทางด้านถุงพาสติกมากว่า 45 ปี

โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการแข่งขันและความเปลี่ยนแปลงต่างๆของเทคโนโลยีต่างๆบริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพการผลิตเผื่อให้ได้ผลิตภันที่มีคุนภาพตรงความต้องการของลูกค้าสูงสุดด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะพัดนานำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพและบริการที่ดีที่สุดของลูกค้าของเราโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความพอใจของท่านลูกค้าสูงสุด

       
+ดูทั้งหมด