เลือกภาษา:
 
 
เครื่องพิมพ์รุ่นล่าสุดระบบ กราเวียร์ พิมพ์ได้8สี
บริการที่ปรึกษาการกรองด้วยเมมเบรนแก่บริษัทสยามคาสท์ไนลอน

 

เครื่องพิมพ์รุ่นล่าสุดระบบ กราเวียร์ พิมพ์ได้8สี

บริษัท ไทยสุนทรพลาสติก ได้นำเข้าเครื่องพิมพ์รุ่นล่าสุดระบบ กราเวียร์ พิมพ์ได้8สี

Update news: 2553-03-28 11:06:54
+อ่านรายละเอียด
 
บริการที่ปรึกษาการกรองด้วยเมมเบรนแก่บริษัทสยามคาสท์ไนลอน

ดร.สุทธิพร ชีวสาธน์ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการกรองด้วยเมมเบรน กับ นายวิเชียร สวาทยานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามคาสท์ไนลอน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องกรองน้ำและไส้กรองน้ำ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 วว. เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี


Update news: 2551-12-02 16:06:29
+อ่านรายละเอียด
 

 หน้าที่   | 1