เลือกภาษา:
 
 
เครื่องพิมพ์รุ่นล่าสุดระบบ กราเวียร์ พิมพ์ได้8สี
บริการที่ปรึกษาการกรองด้วยเมมเบรนแก่บริษัทสยามคาสท์ไนลอน

 

บริษัท ไทยสุนทรพลาสติก จำกัด

 ที่อยู่ : 362 ตรอกสุทธาราม ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600  
 โทรศัพย์: (662) 439-0885, (662) 438-8484, (662) 438-4594, (662) 438-8586, (662) 438-7926  
 โทรสาร: (662) 439-1732, (662) 860-7849  
 เว็บไซต์: www.thaisoonthorn.com  
 อีเมล: thaisoonthorn@gmail.com